Ανακοίνωση για την έκτακτη επιδείνωση του καιρού

13-2-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μπροστά στα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα οποία έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, που ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία:

 • Οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα κατά περίπτωση τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, για την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κίνδυνο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και να τους παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες.
 • Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.
 • Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
 • Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος.
 • Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα.
 • Επίσης, επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (όπως π.χ. καρδιοπαθείς).

                Συγκεκριμένα για τον κλάδο μας, τα προβλήματα που καταγράφονται και απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως τα έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, συνοψίζονται στα εξής:

 • Στα χρόνια της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης, οι περισσότερες οικοδομές στις οποίες στεγάζονται τα συμβολαιογραφεία της Θεσσαλονίκης, στερούνται κεντρικής θέρμανσης και οι χώροι εργασίας θερμαίνονται με μέσα που στις ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, δεν επαρκούν (a/c, πάνελ θερμότητας, θερμοσυσσωρευτές, αερόθερμα κλπ).
 • Οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκπεραιώνουν «εξωτερικές εργασίες» και εκτίθενται στο κρύο και στον κίνδυνο πτώσης λόγω παγετού.
 • Δυσκολίες μετακίνησης από και προς την εργασία, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που διαμένουν στις περιαστικές περιοχές (Ωραιόκαστρο, Πεύκα, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Δήμος Θερμαϊκού κλπ), καθώς και για εργαζόμενους που μένουν σε χωριά γύρω από την πόλη που εργάζονται (υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Επιπλέον ο χρόνος αναμονής των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα την έκθεση των εργαζομένων περισσότερη ώρα στο ψύχος, καθώς και ο συνωστισμός σε αυτά και η αποφυγή τους από μέρος των εργαζομένων λόγω της πανδημίας.
 • Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων του κλάδου, αφορά γυναίκες και γι’ αυτές είναι επιπρόσθετο πρόβλημα το κλείσιμο των σχολείων και η υποχρεωτική παραμονή των παιδιών στο σπίτι, μιας και δεν έχουν που να τα αφήσουν για να προσέλθουν στην εργασία τους.

Σχετικά με τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Σωματείου:

 • Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους, όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους, λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους. Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακολουθεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας. Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται, όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του. Επίσης, το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά, επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας, λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής. Αντίθετα, στην επιχείρηση που, λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης, είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατον να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή. Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στο μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.
 • Προειδοποιούμε τους εργοδότες να μην τολμήσουν να προβούν σε καμία επίπτωση σε εργαζόμενους που αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους και να πληρώσουν το κόμιστρο ταξί για όσους αναγκαστούν να προσέλθουν για εργασία, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 • Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, να απευθύνονται άμεσα στο σωματείο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εργοδοτικής αυθαιρεσίας, που έχει να κάνει με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για όσο διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας.
 • Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε μαχητική διεκδίκηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Μιας συλλογικής σύμβασης που θα περιλαμβάνει από τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, μέχρι και την υποχρέωση του εργοδότη για πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών που έχουν παιδιά, σε οποιεσδήποτε έκτακτες συνθήκες, που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους για να εργαστούν.
 • Καλούμε τον κρατικό μηχανισμό, τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, να είναι σε ετοιμότητα και να προβούν σε ελέγχους αν και όπου προκύψουν οποιασδήποτε μορφής επιπτώσεις για εργαζόμενους.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                                                       Η Γεν. Γραμματέας

Μάγγου Ευαγγελία                                                                                       Καλλιρρόη Παπάζογλου