ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ από το σωματείο εργαζόμενων νοσοκομείου Παπαγεωργίου

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με το πρόγραμμα PHILOS “ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση”,  18μηνης διάρκειας που εκπονεί και υλοποιεί ο ΕΟΔΥ, παραμένουν απλήρωτοι όσον αφορά τα εξαιρέσιμά τους (νυχτερινά, αργίες). Εργοδότης θεωρείται ο ΕΟΔΥ που ορίζει τυπικό ωράριο 8-4 αλλά και την ευχέρεια του εποπτεύοντος φορέα (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) να αξιοποιήσει τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Οι εν λόγω συνάδελφοι εργάζονται από το Δεκέμβρη του 2019 και παρά τις οχλήσεις τους προς τον εργοδότη φορέα (ΕΟΔΥ), δεν έχουν λάβει ακόμα απάντηση.

Το Σωματείο Εργαζόμενων μετά από παρέμβαση  στο γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου, ενημερώθηκε για την επικοινωνία που είχε αυτό με τον ΕΟΔΥ, ο οποίος βεβαίωσε ότι και τα εξαιρέσιμα αποτελούν δαπάνη του ίδιου  και όχι του εποπτεύοντα φορέα.

Θεωρούμε άδικη και αντεργατική τη στάση του εργοδότη φορέα προς τους συμβασιούχους συναδέλφους του προγράμματος PHILOS και απαιτούμε την άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων εξαιρέσιμών τους (νυχτερινά, αργίες).

 

 

Δ.Σ  ΣΕΝΠ