Οι “ακομμάτιστες” συγκεντρώσεις του ΕΚΘ

Ενώ στον ταξικό πόλο την 1η ΜΑΗ γίνεται επιθεώρηση δυνάμεων για την οργάνωση της ταξικής πάλης…

 

 

Στον άλλο πόλο, αυτόν του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού…