Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 2011

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνάδελφοι,
η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συνεδρίαση του στις14/12/2011 διαμορφώθηκε ως εξής:


Πρόεδρος :                           Στολτίδης Λεωνίδας
Γραμματέας :                        Γκόλτσιος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος :                    Τσιπούρας Θεόδωρος
Ταμίας :                                 Λεβεντίδου Μιχαέλλα
Αναπλ. Γραμματέας:          Ουζούνη Πελαγία
Μέλος :                                   Εζώβαλης Ιωάννης
Μέλος :                                   Κατσάνος Άγγελος
Μέλος :                                   Καραίσκου Χρυσούλα
Μέλος :                                   Καζάκη Νεφέλη-Ευθυμία
Μέλος :                                   Γαλάτσιος Εμμανουήλ
Μέλος :                                   Σιαμέτης Γιώργος
Η Διοίκηση