Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφοι,

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συνεδρίαση του στις 29/10/09 διαμμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : Στολτίδης Λεωνίδας (ΟΤΕ)

Γεν.Γραμματέας : Λεβεντίδης Χρήστος (VODAFONE)

Αντιπρόεδρος : Δουλγεράκης Νίκος (ALTEC)

Ταμίας : Εζώβαλης Γιάννης (MACTEL)

Αναπλ.Γεν.Γραμματέας: Τσιπούρας Θεόδωρος (COSMOTE)

Μέλος : Γκόλτσιος Θεόδωρος (ΒΔ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ)

Μέλος : Μασμανιδης Δημήτριος (ΟΤΕ)

Μέλος : Καζιάνης Μίχαλης (COSMOTE)

Μέλος : Ματιάκης Βασίλης (ΟΤΕ)

Μέλος : Λεβεντίδου Ελπίδα (ΟΤΕ)

Μέλος : Λεβεντίδου Μιχαέλα (ΟΤΕ)

Η Διοίκηση