Σύνθεση Του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνάδελφοι,

η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν 1-5 Απριλίου, μετά τη συνεδρίαση του στις 08/04/2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρόεδρος :                               Κουρτζανίδης Ευστράτιος
 • Γεν.Γραμματέας :                    Μπέλλας Μιχάλης
 • Αντιπρόεδρος :                        Τσιπούρας Θεόδωρος
 • Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:         Ουζούνη Πελαγία
 • Ταμίας :                                    Καζάκη Νεφέλη
 • Μέλος :                                    Λεμονή- Σκαρπαλέτζου Βασιλική
 • Μέλος :                                    Παππάς Βαγγέλης
 • Μέλος :                                    Σιδηρόπουλος Δημήτρης
 • Μέλος :                                    Γκέκας Σεραφείμ
 • Μέλος :                                    Γκόλτσιος Θεόδωρος
 • Μέλος :                                    Στολτίδης Λεωνίδας

 
 

Η Διοίκηση