Να μη γίνουμε τα “θύματα” σε συνθήκες πανδημίας – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΤΥΠΟΥ – ΧΑΡΤΟΥ

Καλούμε την εργοδοσία σε Τύπο και Χαρτί, να αναλάβει στην πράξη την ευθύνη της για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ