Η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης είναι Επιτακτική Ανάγκη

Η ανά­πτυ­ξή, η κερ­δο­φο­ρία, οι επεν­δύ­σεις που υπό­σχο­νται σημε­ρι­νές και επί­δο­ξες κυβερ­νή­σεις, προ­ϋ­πο­θέ­τουν το τσά­κι­σμα των δικαιω­μά­των μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντιδρώντας στις νέες αντεργατικές συμβάσεις του ΣΥΦΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σύσκε­ψη στις 9 Φλε­βά­ρη, αντι­δρώ­ντας στις νέες αντερ­γα­τι­κές συμ­βά­σεις του ΣΥΦΑ Καταγ­γέλ­λου­με, την  εργο­δο­σία του…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ