ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Στις 26 – 27/Νοέμβρη προ­χω­ρά­με με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία στις εκλο­γές του Συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ & δημο­τι­κών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ