ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Το ΠΑΜΕ χαι­ρε­τί­ζει τους χιλιά­δες εργά­τες, νεο­λαί­ους, άνερ­γους, συντα­ξιού­χους, γυναί­κες και μετα­νά­στες, τους αγρό­τες, τους αυτα­πα­σχο­λού­με­νους που δια­δή­λω­σαν χτες σε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ