Καταγγελία Συνδικάτων Τηλεπικοινωνιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τα συνδικάτα μας καταγγέλλουν τις επιχειρήσεις του κλάδου…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ