9η Μάη του 1945: Σύμβολο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Οι ταξι­κές δυνά­μεις, το ΠΑΜΕ τιμούν τη μέρα σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών, τη μνή­μη των νεκρών της τάξης μας το ΜΑΗ του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ