37ο-ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΓΣΕΕ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ-ΕΡΓΑΤΩΝ-ΟΧΙ-ΤΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ