Απόφαση Της Γενικής Συνέλευσης Και Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Συναδελφοί,

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, το  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προχωρά στην διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και για την Ομοσπονδία.Με τις εκλογές αυτές καλούμαστε να εκλέξουμε νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικεί το σωματείο μας για δύο έτη. Το Δ.Σ. αποτελείται από 11 μέλη .Ταυτόχρονα με την εκλογή του νέου Δ.Σ. θα εκλεγεί και η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από 3 μέλη.Η ημερομηνία εκλογών έχει οριστεί η Παρασκευή 16/10/09 και Σαββατο 17/10/09.

Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέχτηκε Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους συναδέλφους

Τακτικά μέλη

OYZOYNH ΠΕΛΑΓΙΑ 6941404009

ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 6971851131

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6977248204

Αναπληρωματικά μέλη

ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 6979261622

ΜΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6998519178

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Τα μέλη του σωματείου εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες εκλέγουν και εκλέγονται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009 στις 14:00.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς την εφορευτική επιτροπή μέχρι την ημέρα και την ώρα που έχει οριστεί.Οι υποψηφιοι των συνδυασμών υποβάλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού.Η κοινή δήλωση υποβάλλεται απο ένα υποψήφιο του συνδυασμού.Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα επικοινωνούν με το μέλος της εφορευτικής επιτροπής από τον χώρο της εργασίας τους.Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Η συμμετοχή όλων μας στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου μας είναι απαραίτητη.

Η προσωρινή Διοίκηση.