Επικοινωνία

 

Διεύ­θυν­ση: Αρι­στο­τέ­λους 32, Θεσ­σα­λο­νί­κη 546 31 – Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΚΘ)

Τηλέ­φω­νο: +30 2310 233.134

Email: pamethes@​gmail.​com…

 


Στοιχεία επικοινωνίας

Πεί­τε μας πως θα σας βρού­με.


Αφήστε σχόλιο…

Ρωτή­στε μας κάτι ή αφή­στε ένα σχό­λιο.