Σ.Ε.Τ.ΕΠ.Ε : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BRUNCHSIN

Το Συνδικάτο μας, μετά από καταγγελίες των εργαζομένων προχώρησε σε  κινητοποίηση, στις 20/04, στο κατάστημα Brunchsin. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την  επιστροφή τους στο κατάστημα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, αλλά και την άμεση διευθέτηση όλων τον υπόλοιπων ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Η εργοδοσία κάτω από τις πιέσεις των εργαζομένων και την παρέμβαση του Συνδικάτου, προχώρησε ήδη στην διευθέτηση μέρους των ζητημάτων που υπάρχουν. 

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο για ακόμα μια φορά είναι πως οι εργαζόμενοι μέσα από την συλλογική πάλη, μέσα από την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα τους, μέσα από τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς μπορούν να απαντήσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλείας αλλά και στον κλάδο γενικότερα. 

Ως ΣΕΤΕΠΕ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μαζικοποίηση του Συνδικάτου, ώστε να γίνει στήριγμα και αποκούμπι κάθε συναδέλφου που βιώνει την εργατική ασυδοσία, και την ‘’κόλαση’’ που επικρατή στους χώρους δουλείας.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ!