ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνάδελφοι,
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εκλογές, διαμορφώθηκε ως εξής:
 

Πρόεδρος : ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Γεν.Γραμματέας : ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας: ΛΕΜΟΝΗ ΣΚΑΡΠΑΛΕΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμίας : ΚΩΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Μέλος : ΑΡΕΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Μέλος : ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Μέλος : ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μέλος : ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Μέλος : ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 
Η Διοίκηση