Προσοχή: Σχετικά με την εφαρμογή του GDPR

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με αφορμή την εφαρμογή του κανονισμού GDPR αρκετές επιχειρήσεις καλούν τους εργαζόμενους να υπογράψουν συμφωνητικά ώστε να μποροούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά του δεδομένα.
Συνιστούμε προσοχή, τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά που αφορούν αλλαγές σε συμβάσεις ή όρους εργασίας δεν έχουν καμία σχέση με τον κανονισμό του GDPR.
Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση καλούμε τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν τέτοια συμφωνητικά που είναι άσχετα με τον κανονισμό GDPR και άμεσα να έρθουν σε επαφή με το σωματείο.
τηλ: 6979906522, 6972972459