Συγκρότηση Δ.Σ

Συνάδελφοι,
Συγκροτήθηκε το νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν 26/4-7/5 , η σύνθεσή του μετά τη συνεδρίαση του στις 15/05/2018 διαμορφώθηκε ως εξής:
 
Πρόεδρος :                             Κουρτζανίδης Ευστράτιος
Γεν.Γραμματέας :                Μπέλλας Μιχάλης
Αντιπρόεδρος :                     Ουζούνη Πελαγία
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:  Λεμονή- Σκαρπαλέτζου Βασιλική
Ταμίας :                                   Κωφός Διονύσης
Μέλος :                                    Γκόλτσιος θοδωρης
Μέλος :                                    Αρέστης Σταύρος
Μέλος :                                    Στεφανίδης Θεόφιλος
Μέλος :                                    Καραμήτρου Ειρήνη
Μέλος :                                    Κουσούτης Σωτήριος
Μέλος :                                    Στολτίδης Λεωνίδας
 
 
Η Διοίκηση