ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΜΤΜ

Αυτοδύναμη και ενισχυμένη σε ψήφους βγήκε η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών στις εκλογές που έγιναν στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας στις 13, 14 και 15 Δεκέμβρη.

Συγκεκριμένα ψήφισαν 227 μέλη (179 το 2017) και είχαμε αύξηση συμμετοχής 27%.

Για το ΔΣ η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών έλαβε 122 ψήφους, 53,98% και κατέλαβε 4 έδρες. (Το 2017 είχε λάβει 100 ψήφους, 57,47% και 4 έδρες).

Η «Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών» έλαβε 70 ψήφους, 30,97% και κατέλαβε 2 έδρες. (Η «Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών» έχει προέλθει από τη συνένωση των παρατάξεων «Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών» και της «Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής Ενότητας Τεχνικών»)

Η «Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών» έλαβε 34 ψήφους, 15,04% και κατέλαβε 1 έδρα. (Το 2017 είχε λάβει 30 ψήφους, 17,24% και 1 έδρα).

Τα άκυρα – λευκά ήταν: 1.

 

Για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών έλαβε 122 ψήφους, 54,71% και κατέλαβε 2 έδρες. (Το 2017 είχε λάβει 98 ψήφους, 57,99% και 1 έδρα).

Η «Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών» έλαβε 69 ψήφους, 30,94% και κατέλαβε 1 έδρα.

Η «Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών» έλαβε 32 ψήφους, 14,35% και δεν κατέλαβε καμία έδρα. (Το 2017 είχε λάβει 28 ψήφους, 16,57% και 1 έδρα).

Τα άκυρα – λευκά ήταν: 3.

 

Το νέο ΔΣ του Σωματείου χαιρετίζει όλα τα μέλη του, που πήραν μέρος στις εκλογές, αναδεικνύοντας την ανάγκη μαζικοποίησής του, για να αποκτήσουμε σταθερούς δεσμούς με όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς και με τους άνεργους συναδέλφους. Να αποκτήσουμε σταθερή επαφή και παρουσία στους χώρους δουλειάς, να γίνει το Σωματείο πραγματικό κύτταρο συσπείρωσης και δράσης. Να συμβάλουμε κι εμείς, μαζί με τις γνήσια ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος, στην ανασύνταξη και αντεπίθεση του συνδικαλιστικού κινήματος της πατρίδας μας.