ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΣΕΤΕΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Πέμπτη 13/05/2021 στα γραφεία του Συνδικάτου, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους, συνήλθε η εφορευτική επιτροπή και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία τον γραμματέα της, τον Σαλαμανάκη Ευστράτιο. Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε ότι:

 1. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τις εξής μέρες στα γραφεία του Συνδικάτου στο Ε.Κ.Θ., Αριστοτέλους 32 και ώρες:
 • Πέμπτη 27/05/2021: 12:00- 20:00
 • Παρασκευή 28/05/2021: 11:00- 19:00
 • Τρίτη 01/06/2021: 12:00- 18:00

Οι εκλογές θα καθορίσουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους αντιπροσώπους για το συνέδριο του Ε.Κ.Θ. και για την Π.Ο.Ε.Ε.Τ.

 1. Οι υποψηφιότητες για τα διάφορα αξιώματα θα γίνονται δεκτές μέχρι 22/05/2021
 2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συνδικάτου.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΊΕΣ

 1. Να είναι μέλος του Συνδικάτου,
 2. Να είναι οικονομικά τακτοποιημένος,
 3. Υποχρεωτική η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή κάποιου επίσημου έγγραφου.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Σαλαμανάκης Ευστράτιος
 2. Ναλμπάντη Στέλλα
 3. Κατσιμίχα Δώρα