Το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει τώρα την ομαλή διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑΛ!

Μετά την διακοπή της μαθητείας λόγω της πανδημίας και την επίσημη επανέναρξη της οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλήματα που βάζουν σε κίνδυνο όχι μόνο την διεξαγωγή αλλά και την ολοκλήρωση του προγράμματος μαθητείας που παρακολουθούσαν.

Σε μια σειρά δομές που σχετίζονται με ευπαθείς ομάδες (π.χ. γηροκομεία, φυλακές κλπ.) απαιτούν από τους μαθητευόμενους μια σειρά μέτρων όπως για παράδειγμα τεστ για το κορονοϊό, ειδικό εξοπλισμό, ατομικά μέσα προστασίας κλπ., που προβλέπονται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους συγκεκριμένους χώρους. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για αυτό και επί της ουσίας αναγκάζει τους μαθητευόμενους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν θέλουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μαθητείας.

Την ίδια στιγμή μια σειρά επιχειρήσεις, στις οποίες διεξάγονταν η μαθητεία και είχαν αναστείλει την λειτουργία τους είτε συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές είτε αρνούνται να ολοκληρώσουν τα προγράμματα μαθητείας. Η επιπλέον χρονική παράταση για την εξεύρεση νέου εργοδότη στην πράξη αφήνεται στις πλάτες των μαθητευόμενων με κίνδυνο να χαθεί εντελώς το πρόγραμμα της μαθητείας αυτών των παιδιών.

Τέλος, η συνέχεια και ολοκλήρωση της μαθητείας ή και η έναρξή της τη σχολική χρονιά 2020-2021, τίθεται εν αμφιβόλω είτε α) λόγω μη πραγματοποίησης νέων διορισμών στη θέση συνταξιοδοτούμενων εκπαιδευτικών (που πραγματοποιούν το εργαστηριακό μέρος της) είτε β) λόγω έλλειψης ειδικοτήτων από το δυναμικό του ΙΕΠ για να εγκρίνουν τα σχετικά προγράμματα (πχ. μηχανολογία).

Απαιτούμε τώρα το Υπουργείο και η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τα προγράμματα μαθητείας όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

Διεκδικούμε:

·     Να καλυφθεί πλήρως από το κράτος το κόστος όλων των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό στους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ (τεστ, μάσκες, ειδικός εξοπλισμός κλπ.)

·     Να διασφαλιστεί, με κρατική ευθύνη, ότι θα ολοκληρωθεί η μαθητεία σε όλες τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή λειτουργίας.

·     Να διοριστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία για την πραγματοποίηση του εργαστηριακού μέρους της μαθητείας και να καλυφθούν οι ελλείψεις στις επιτελικές δομές, ώστε να εγκριθούν όλα τα σχετικά προγράμματα.