ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ….

  ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΞΑΝΑ……….

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Να δοθεί μαζικό μήνυμα καταδίκης στο φασισμό και τα στηρίγματά του, στην μεγάλη συναυλία των εργατικών…