Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα

Μετά από μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων του σωματείου και των εργαζομένων η Διοίκηση του νοσοκομείου έβαλε στο συρτάρι τη “διαδικασία” της καθαίρεση των τομεαρχών και προϊσταμένων.

Θεωρούμε αυτό ως επιτυχία, που επιτεύχθηκε χάρη στην επιμονή των εργαζομένων και του σωματείου. Το ότι το σωματείο “έβγαλε” το ζήτημα έξω από τα ντουβάρια του νοσοκομείου, ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε την έκβαση του αγώνα. Η συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων ήταν αυτή που επέβαλε το πως θα ενεργήσει το σωματείο.

Γιατί και οι “απέξω”, έχουν το δικαίωμα να ξέρουν τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, αφού είναι οι αποδέκτες και  “μόνιμοι χορηγοί” των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, της φορολογίας και των άμεσων πληρωμών που καταβάλουν.

Επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας η εκτίμησή μας ότι: “... πρόκειται για μια διαδικασία, ενταγμένη σε ένα πλαίσιο που έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά και δεν είναι άλλο από τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τις αντιφάσεις που αυτός εμπεριέχει”.

Γι’ αυτό και κανένας εφησυχασμός, καμιά επανάπαυση. Το διευθυντικό δικαίωμα ζει και βασιλεύει ως στοιχείο της λειτουργίας του νοσοκομείου με όρους επιχείρησης. Και θα επικαλείται κάθε φορά  από τους διοικούντες, όταν υπάρχουν αρνητικές μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα. Πότε με τη μορφή του καρότου και πότε με τη μορφή του μαστίγιου.

Απαιτείται να δυναμώσει η πάλη των εργαζόμενων για:

  • νοσοκομείο με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος
  • επαρκώς στελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό
  • μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις
  • επαναφορά του 13ου και 14ου, αυξήσεις στους μισθούς
  • υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτή κατατέθηκε από το σωματείο στη Διοίκηση.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Οκτώβρης 2020