Το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ 2015

Δεν ανα­γνω­ρί­ζου­με το κρα­τι­κό χρέ­ος, παλεύ­ου­με για τη μονο­με­ρή ολο­σχε­ρή δια­γρα­φή του, για την κατάρ­γη­ση των τριών μνη­μο­νί­ων, για ρήξη με ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και τους άλλους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3